CİNSEL TERAPİ NEDİR? http://www.724psikolojikdanismanlik.com/

CİNSEL TERAPİ NEDİR ? cinsel terapist kimdir? Cinsel Psikolog?
Cinsel işlev bozukluklarından dolayı bozulan ruhsal dengeyi sağlamak, yeniden cinsel eğitim vermek, düşünce ve duygu alış-verişi kurmak, çiftlerin veya bireylerin kendilerini tanımalarını sağlamak, cinsel çatışmaları çözümlemek, bu çatışmalardan doğan kaygı ve gerginlikleri azaltmak, çiftler arasındaki ilişkileri iyileştirip olgunlaştırmak için kullanılan tüm teknik ve yöntemlere `cinsel terapi` denmektedir.
Bu noktada; cinsel terapi ve cinsel danışma arasındaki farkın altını çizmek gerekir. Cinsellikle ilgili yetersiz bilginin artırılması, yanlış bilgilerin düzeltilmesi, ileride oluşabilecek sorunlar hakkında danışanların bilgilendirilmesine 'cinsel danışma ve rehberlik' denir. Yani bir problemi olmayan kişilerde doğru cinsel bilgiler edinmek için cinsel terapiste başvurabilirler. Cinsel danışma her gelişim dönemine göre farklılık gösterir. Farklı yaştaki insanların algılayıp, özümseyebileceği konular da tabii ki; farklıdır. Anaokulundaki çocuktan tutun da, evlenme çağına gelmiş bir gence kadar herkese cinsel danışmanlık verilebilir. Toplumsal yapımız gereği, cinselliği tabu olarak yaşama alışkanlığı neticesinde, cinselliğin yanlış, yetersiz öğrenilmesi sonucu cinsel işlev bozukluklarıyla sıkça karşılaşmamıza neden olmaktadır. Bu nokta da cinsel danışma ve rehberliğin önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir.
Cinsel terapide öncelikle cinsel işlev bozukluklarının intrapsişik bir çatışmadan mı kaynaklandığı, yoksa kişiler arasındaki bir çatışmanın etkisiyle mi oluştuğu araştırılır. Çünkü cinsel işlev bozuklukları sosyo-kültürel baskılar, cinsellikle ilgili bilgi eksikliği, önemli bir psikolojik rahatsızlığın bir sonucu, çarpıtılmış ve olumsuz düşüncelerimiz veya basit bir stres durumundan kaynaklanabilir.
Cinsel terapi süreci danışanların cinsel sorunlarını ve bunların temelinde yatan kişisel deneyleri anlamalarını, kendi sorunlarının kaynağına inmelerini ve bu şekilde kendi kendilerine yardımcı olmalarını sağlar. Hastanın sorununu kabul etmesi, hastaya egzersizlerle sorununun üstesinden gelmesine yardım edilmesi ve kişinin gerçekliğe uygun hale getirilmesi amaçlanır. Cinsel terapide terapistin yeri daha fazladır. Aktif tedavi sürecinin içinde hastayla birlikte çalışır. Bu da tedavi sürecinde hastaya hem hız hem de rahatlık kazandırır.
Cinsel terapiye ihtiyacı olanlar genellikle çocukluk döneminde kişilik gelişiminde aksaklıklar yaşayan ve erişkin dönemde de içlerinde bu izleri taşıyan kişilerdir.
Cinsel terapiye mutlaka eşlerin de katılması gerekir. Çünkü, terapide sadece sorunu olan kişinin değil, aynı zamanda eşinin de cinsel yaşamla ilgili bilgisine başvurulur. Psikoterapinin çiftlere uygulanmasının bir başka nedeni de, eşlerin, verilen ev ödevlerinin yerine getirilmesini kontrol etmelerini sağlamalarıdır. Ayrıca, çoğu ev ödevleri birlikte yapıldığı için eşlerin de terapiye katılması şarttır.
Cinsel terapi süreci danışanların cinsel sorunlarını ve bunların temelinde yatan kişisel deneyleri anlamalarını, kendi sorunlarının kaynağına inmelerini ve bu şekilde kendi kendilerine yardımcı olmalarını sağlar.
Cinsel terapiye baş vuran çiftlerde davranışçı ve bilişsel psikoterapi, çift terapisi ya da evlilik terapisi teknikleri birlikte kullanılmalıdır. Bu sayede en yüksek başarıya ulaşılır.
Cinsellik yalnız cinsel organlarla sınırlı olmayan; tüm bedeni ve aklı da içeren duyusal bir eylemdir. Bu yüzden yaklaşımımız bütüncüldür; kişiyi hastalığıyla birlikte ele alıp, hiçbir şeyi gözden kaçırmamak önemlidir. Kullandığımız sistemde; bilmek, görmek ve uygulamak vazgeçilmezdir. Bahsi geçen sorunun ne olduğu, nelerden kaynaklandığı, sağlıklı işlevin nasıl olduğu, şekil ve fonksiyonlarla ilgili ayrıntılı bilgi verilir. Ardından bu bilgiler; görsellerle desteklenir. Resimler, filimler, maketler, birebir tarif ve anlatımlarla sağ beyin aktivitelerini de uyarıp; gerek imgeleyerek, gerekse olumlu içsel telkinlerini destekleyerek zihninde daha açık ve ulaşılabilir olması sağlanır. En sonunda da; ayrıntılarıyla anladığı işlemi, azdan çoğa devam eden egzersizlerle deneyimlemesi için yüreklendirilir. Danışanların kendine güvenlerinin artması, egosunun güçlenmesi ve kontrol mekanizmalarını etkin olarak kullanmaya başlamaları terapinin neredeyse bel kemiğini oluşturmaktadır.
Cinsel sağlık; cinselliğin fiziksel, duygusal, sosyal ve entellektüel yönlerinin; kişiliği, iletişimi ve aşkı zenginleştirici etkilerinin bileşiminden oluşur. Yemek, içmek, uyumak, nefes almak kadar doğal olan cinsellik herkesin zevkle yaşamaya hakkı olan bir eylemdir.
 Psikologlarımızdan randevu almak için arayınız 0532-1583555 ve 0544-7243650

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !